Företagsansvar

DELA
Facebooktwitterlinkedin

Aktiviteter som rör företagets ansvar är viktiga för Pricers långsiktiga värdeskapande, och omfattar hela hållbarhetsområdet från miljö, hälsa och säkerhet till utmaningar som rör regelefterlevnad, affärsetik och relationer med medarbetare, kunder, leverantörer och samhället.