Bolagsstyrning

DELA
Facebooktwitterlinkedin

Ett viktigt inslag i Pricers företagskultur och i koncernens värderingar är god bolagsstyrning. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet för att öka kundnyttan samt värde och transparens för aktieägarna.