Om oss

Pricer är världsledande inom digitala lösningar på hyllkanten. Med över 16 500 installationer gjorda i fler än 50 länder har Pricer ökat effektiviteten i butiker och konsumenternas köptrygghet.

Pricer erbjuder butiksägare lösningar för att stödja och effektivisera interna operativa processer, som att i en butik plocka en webborder på snabbast möjliga sätt samtidigt som lösningarna också kan hjälpa konsumenter att snabbt identifiera och hitta varor på kampanj. Denna utveckling av etiketten till att bli ett kommunikationsverktyg på hyllkanten skapar en ny möjlighet till digital interaktion med konsumenten och de anställda. En konsument i en butik med Pricerutrustning kan alltid känna sig säker på att betala rätt pris, då samma pris exponeras på hyllkanten och i kassasystemet.

Pricers kunder finns främst inom dagligvaruhandeln, under de senaste åren har genombrott gjorts i andra segment såsom byggvaruhandel, elektronik och mobiltelefonkedjor samt apotek. Kundernas behov och konsumenternas önskemål är grunden i Pricers innovativa och hållbara lösningar.

Pricer grundades 1991 i Sverige och bolagets B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Den 31 december 2018 uppgick antalet aktieägare till 15 704 och de tio största aktieägarna representerade 42 procent av bolagets aktier. I slutet av 2018 hade Pricerkoncernen 115 medarbetare.