Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

         
NYCKELTALKv 4Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1
20192019201920192018201820182018
Belopp i MSEK
Orderingång843222230208274286520189
Orderingång - rullande 4 kvartal150493499812871268 12251174872
Nettoomsättning237,8232,5270,7261,9386,5406,0222,0180,0
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1002,91151,61325,11276,41194,51061,0848,8833,5
Rörelseresultat24,024,834,117,629,031,020,19,0
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal100,4105,4111,697,689,177,066,557,5
Periodens resultat19,227,032,219,325,827,428,45,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten123,1-1,8-27,355,159,1-52,649,128,0
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal149,185,234,4110,883,749,2111,724,4
Antal anställda vid periodens utgång135129126124115113111104
Soliditet72%72%66%66%69%60%68%77%