Ledande befattningshavare

En kundorienterad organisation – Pricers företagskultur kännetecknas av lyhördhet och korta beslutsvägar samt att organisationen arbetar kund- och processorienterad.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av VD, vice VD, finanschefen samt verksamhetschefer.

helena_new
Helena Holmgren
t.f. VD

Utbildning: MBA
Född: 1976
Nationalitet: svensk
Anställd: 2015

Innehav:
51 540 B-aktier och 190 000 optioner*

charles_jackson
(Donald) Charles Jackson
Vice VD / Head of Americas region (President Pricer, Inc.)

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi
Född: 1963
Nationalitet: kanadensisk
Anställd: 2014

Innehav:
12 893 B-aktier och 380 000 optioner*

nils_web
Nils Hulth
Säljchef Skandinavien och ROW

Utbildning: Fil mag datavetenskap
Född: 1971
Nationalitet: svensk
Anställd sedan: 2006

Innehav:
40 000 B-aktier och 190 000 optioner*

johan_web1
Johan von Konow
VP R&D

Utbildning: Kandidatprogram i industriell design
Född: 1976
Nationalitet: svensk
Anställd sedan: 2013

Innehav:
37 896 B-aktier

jorgen
Jörgen Jost auf der Stroth
VP Supply chain & Procurement

Utbildning: Master i elektronisk mekanik
Född: 1964
Nationalitet: svensk
Anställd sedan: 2018

Innehav:

 

annika_web1
Annika Blondeau Henriksson
Interim CFO

Utbildning: Civilekonom
Född: 1969
Nationalitet: svensk
Anställd sedan: 2017 (interim)

Innehav:

* varje teckningsoption ger rätten till en aktie

 

graf-ledningsgrupp