Finansiella presentationer

Pricers ambition är att förse investerare, analytiker, privata placerare och andra intressenter med relevant information för att kunna bedöma och värdera Pricer-koncernen.

Här finns Pricers finansiella presentationer för nedladdning.

2019

2018