Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl rimlig avkastning som utdelningstillväxt och att tillämpa en policy där utdelningsnivån anpassas till Pricers resultat, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen skall långsiktigt motsvara 30-50 procent av årets vinst.

Utdelning 2019

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2018 med 60 öre (50) per aktie.