Annual General Meeting

The 2018 Annual General Meeting of Pricer AB (publ) was held on Thursday, April 26, 2018 at Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, in Stockholm.

Documents for download only available in Swedish:

AGM 2018

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
EY Revisors yttrande om ersättning till led.bef

AGM 2017

Protokoll Årsstämma 2017

Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

AGM 2016

Protokoll Årsstämma 2016
Kallelse 2016
Styrelsens_fullstandiga_forslag_2016
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

AGM 2015

Protokoll Årsstämma 2015
Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens-fullstandiga-forslag_2015
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2015

AGM 2014

Protokoll Årsstämma 2014
Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2014

AGM 2013

Protokoll Årsstämma 2013
Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

AGM 2012

Protokoll Årsstämma 2012
Fullstandiga-forslag-infor-arsstamman-2012
Bilaga 1 – Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

AGM 2011

Protokoll Årsstämma 2011

AGM 2010

Protokoll Årsstämma 2010

AGM 2009

Protokoll Årsstämma 2009

AGM 2008

Protokoll Årsstämma 2008