Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

      
NYCKELTALKv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1
20182017201720172017
Belopp i MSEK
Orderingång189231234218189
Orderingång - rullande 4 kvartal872872820731667
Nettoomsättning180253193.8206.7174.2
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal833.5827.8762.8779776.4
Rörelseresultat9.016.920.511.07.2
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal57.555.755.463.969.1
Periodens resultat5.810.816.17.74.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten26.824.510-38.2-4.5
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal23.2-8.330.589.4148.7
Antal anställda vid periodens utgång10410410410498
Soliditet0.770.780.730.750.77