Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

      
NYCKELTALKv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1
20192018201820182018
Belopp i MSEK
Orderingång208274286520189
Orderingång - rullande 4 kvartal12871268 12251174872
Nettoomsättning261,9386,5406,0222,0180,0
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1276,41194,51061,0848,8833,5
Rörelseresultat17,629,031,020,19,0
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal97,689,177,066,557,5
Periodens resultat19,325,827,428,45,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten55,159,1-52,649,128,0
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal110,883,749,2111,724,4
Antal anställda vid periodens utgång124115113111104
Soliditet66%69%60%68%77%