Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

      
NYCKELTALKv 4Kv 3Kv 2Kv 1Kv 4
20182018201820182017
Belopp i MSEK
Orderingång274286520189231
Orderingång - rullande 4 kvartal1268 12251174872872
Nettoomsättning386,5406,0222,0180,0253,0
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1194,51061,0848,8833,5827,8
Rörelseresultat29,031,020,19,016,9
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal89,177,066,557,555,7
Periodens resultat25,827,428,45,810,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten59,1-52,649,128,024,6
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal83,749,2111,724,4-8,2
Antal anställda vid periodens utgång115113111104104
Soliditet69%60%68%77%78%