Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

      
NYCKELTALKv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3
20182018201820172017
Belopp i MSEK
Orderingång286520189231234
Orderingång - rullande 4 kvartal12251174872872820
Nettoomsättning406,0222,0180,0253,0193,8
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1061,0848,8833,5827,8762,8
Rörelseresultat31,020,19,016,920,5
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal77,066,557,555,755,4
Periodens resultat27,428,45,810,816,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten-52,649,128,024,610,0
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal49,2111,724,4-8,230,5
Antal anställda vid periodens utgång113111104104104
Soliditet60%68%77%78%73%