Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

      
NYCKELTALKv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2
20182018201720172017
Belopp i MSEK
Orderingång520189231234218
Orderingång - rullande 4 kvartal1174872872820731
Nettoomsättning222,0180,0253,0193,8206,7
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal848,8833,5827,8762,8779,0
Rörelseresultat20,19,016,920,511,0
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal66,557,555,755,463,9
Periodens resultat28,45,810,816,17,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten51,526,824,510,0-38,2
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal112,923,2-8,330,589,4
Antal anställda vid periodens utgång111104104104104
Soliditet68%77%78%73%75%