Nyckeltal

Nedan sammanfattas Pricers finansiella utveckling med hjälp av ett par övergripande nyckeltal. Vid sidan om nettoomsättningen är rörelseresultat och nettoresultat relevanta mått för bolaget.

Nyckeltal

        
NYCKELTALKv 3Kv 2Kv 1Kv 4Kv 3Kv 2Kv 1
2019201920192018201820182018
Belopp i MSEK
Orderingång222230208274286520189
Orderingång - rullande 4 kvartal93499812871268 12251174872
Nettoomsättning232,5270,7261,9386,5406,0222,0180,0
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal1151,61325,11276,41194,51061,0848,8833,5
Rörelseresultat24,834,117,629,031,020,19,0
Rörelseresultat - rullande 4 kvartal105,4111,697,689,177,066,557,5
Periodens resultat27,032,219,325,827,428,45,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten-1,8-27,355,159,1-52,649,128,0
Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal85,234,4110,883,749,2111,724,4
Antal anställda vid periodens utgång129126124115113111104
Soliditet72%66%66%69%60%68%77%