Legal Policy

© Pricer, 2017. Innehållet på www.pricer.com skyddas av upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

Genom att du bereder dig tillgång till och/eller använder denna webbplats accepterar du nedanstående villkor för användning av denna webbplats.

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Pricer AB (publ) och/eller dess närstående bolag (”Pricer”).

Innehållet på denna webbplats kan också vara föremål för andra immateriella rättigheter som ägs av Pricer.

Innehållet på denna webbplats får reproduceras, överföras, distribueras eller lagras endast om skriftligt medgivande från Pricer har inhämtats i förväg. Innehållet på denna webbplats får dock, om inte annat stadgas på denna webbplats, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras i ett privat och icke-kommersiellt syfte under förutsättning att hänvisning sker till Pricer när innehållet används.

Ordet Pricer, och figurmärket nedan, och ytterligare varumärken DotMatrix och Lockline, är registrerade varumärken som ägs av Pricer.

Notera att innehållet på denna webbplats kan vara immaterialrättsligt skyddat av andra än Pricer.

Ansvarsbegränsning
Innehållet på denna webbplats erbjuds i befintligt skick. Pricer ska inte hållas ansvarigt för någon skada, inklusive men inte begränsat till direkta eller indirekta skador, följdskador och/eller skadestånd, som användaren lider eller ådrar sig till följd av att användaren bereder dig tillgång till och/eller använder denna webbplats.

Pricer ansvarar inte för eventuella skador på användarens dator, eller på annan egendom tillhörande användaren, till följd av att användaren bereder dig tillgång till och/eller använder denna webbplats eller laddar ner material från denna webbplats.

Pricer garanterar inte att webbplatsen från tid till annan:
– fungerar och/eller är tillgänglig,
– är fri från felaktiga uppgifter eller skrivfel, eller
– inte gör intrång i annans immateriella rätt.

För tydlighets skull lämnar Pricer ingen garanti, av vad slag det må vara, avseende någon annan webbplats till vilken denna webbplats länkar eller som på annat sätt kan nås via denna webbplats.

Pricer förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra webbplatsen eller innehållet på webbplatsen utan att i förväg informera om dessa ändringar.

Personuppgifter
Pricer är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Pricer samlar inte in några personuppgifter (såsom namn, adress eller e-postadress) från användare av denna webbplats. Personuppgifter kommer endast att behandlas om du frivilligt förser Pricer med dessa.

För tydlighets skull ska Pricer inte hållas ansvarigt för hur personuppgifter behandlas på någon annan webbplats till vilken denna webbplats länkar eller som på annat sätt kan nås via denna webbplats.

För det fall du har allmänna frågor rörande Pricers behandling av personuppgifter och/eller önskar ta del av information om hur Pricer behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Pricer på följande e-post adress: info@pricer.com.

Kakor (Cookies)
Pricer använder kakor på denna webbplats. [Pricer använder kakor som lagras temporärt på din dator och som försvinner när webbläsaren stängs såväl som kakor som sparas på din dator under en längre period.] Nedan finner du information avseende de kakor som Pricer använder.

Kakans namn: pricer.com

Innan kakor sparas på din dator måste du samtycka till användningen av kakorna på webbplatsen. Om samtycke inte lämnas är det inte säkert att du kan använda eller få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.

Om du inte vill att kakor ska sparas på din dator kan du konfigurera inställningarna i din webbläsare så att den automatiskt nekar till att kakor sparas på datorn. Du kan också ta bort kakor som redan har sparats på din dator.

Pricers kakor används inte för att samla in personuppgifter.

Ändringar i legal policy
Pricer kan närsomhelst ändra denna legala policy utan att i förväg informera om detta. Pricer rekommenderar därför användare att regelbundet granska denna legala policy för att ta del eventuella ändringar av densamma.

Tillämplig lag
Svensk lag ska tillämpas på användningen av denna webbplats samt på denna legala policy.

Frågor
Frågor avseende denna legala policy kan ställas till Pricer på följande e-post adress info@pricer.com.