Styrelse och revisor

Bernt Ingman
Styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1954
Nationalitet: svensk
Invald: 2014

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 105,000 B-aktier

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet inom olika finanspositioner i internationella industri- och teknikbolag. Tidigare CFO på börsnoterade bolag såsom Husqvarna, Munters, Gunnebo och Doro. Tidigare styrelseordförande i börsnoterade bolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum samt styrelseordförande i ett antal onoterade bolag.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Beijer Ref AB, Handelsbankens lokalkontor i Kista.

Hans Granberg

Utbildning: Gymnasieexamen
Född: 1953
Nationalitet: svensk
Invald: 2014

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 1 764 A-aktier och 2 392 300 B-aktier

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet som egen företagare och investerare inom industri- och teknologibolag, främst genom bolaget Investment AB Karlsvik. Tidigare diverse styrelsearbeten bl a i Gema Industri AB samt som försäljningschef inom KGK koncernen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Investment AB Karlsvik

Jenni Virnes

Utbildning: MSc. Industrial engineering and Management
Född: 1974
Nationalitet: finsk
Invald: 2016

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: – B-aktier

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet av rådgivning till start-up bolag, strategi, affärsmodeller och marknadsföringsstrategier. Tidigare CEO på Sensisto Oy, styrelseledamot, COO och marknadsstrateg på MariElla Labels Oy samt affärsutveckling vid UPM – The Biofore Company.
Övriga uppdrag:

Jonas Guldstrand

Utbildning: Civilekonom
Född: 1966
Nationalitet: svensk
Invald: 2017

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 35 500 B-aktier

Tidigare uppdrag: 30 års erfarenhet inom detaljhandel, varav 14 år i olika europeiska länder. Tidigare Försäljningschef samt Logistikchef för H&M gruppen, VD för H&M Frankrike, Belgien och Luxemburg samt interim VD på Intersport Sverige. Retail och managementkonsult samt styrelseuppdrag.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intersport Sverige Holding AB.

Thomas Krishan

Utbildning: Civilekonom
Född: 1968
Nationalitet: svensk
Invald: 2018

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 3 214 741 B-aktier

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet inom corporate finance, finansiell rådgivning och som privat investerare i tillväxtbolag. Tidigare Trading ansvarig på Hagströmer & Qviberg.
Övriga uppdrag:

Knut Faremo
Knut Faremo

Utbildning: Studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge
Född: 1957
Nationalitet: norsk
Invald: 2019

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 0

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet som företagsledare och investerare i detaljhandelsbolag i Norden och Europa. Engagerad som ägare eller i olika operativa roller i NorgesGruppen ASA, Dagrofa AS, Coop Sverige AB, Apoteket Hjärtat AB, Picard Sweden AB och Migaya Consulting AG.
Övriga uppdrag: Ordförande i Migaya Retail Sweden AB, Migaya Nordic Retail Holding AB, Migaya Retail Norway AS, Migaya Consulting AG Switzerland och European Retail Holding Ltd Malta samt styrelseledamot i Sveriges godaste matmarknad AB.

Revisor
Ernst & Young AB

Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2019 för en period om ett år, dvs fram till slutet av årsstämman 2020.

Rickard Andersson är huvudansvarig revisor.

Revisionskommittén

På styrelsens vägnar övervakar och granskar kommittén följande:

  • Omfattning och korrekthet av de finansiella rapporterna
  • Överensstämmelse med lagar och regelverk
  • Intern kontroll över finansiell rapportering
  • Riskhantering
  • Årsredovisningen och delårsrapporterna
  • Revisioner och revisionsavgifter

Medlemmar i revisionskommittén
Revisionskommittén består av två styrelseledamöter som utses av styrelsen. De nuvarande medlemmarna är:

Bernt Ingman (Ordförande)
Hans Granberg