Styrelse och revisor

Bernt Ingman
Styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1954
Nationalitet: svensk
Invald: 2014
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Beijer Ref AB, Handelsbankens lokalkontor i Kista.

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 105,000 B-aktier

Hans Granberg

Utbildning: Gymnasieexamen
Född: 1953
Nationalitet: svensk
Invald: 2014
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Investment AB Karlsvik

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 1 764 A-aktier och 2 392 300 B-aktier

Jenni Virnes

Utbildning: MSc. Industrial engineering and Management
Född: 1974
Nationalitet: finsk
Invald: 2016
Övriga uppdrag: 

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: – B-aktier

Jonas Guldstrand

Utbildning: Civilekonom
Född: 1966
Nationalitet: svensk
Invald: 2017
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intersport Sverige Holding AB

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 35 500 B-aktier

Thomas Krishan

Utbildning: Civilekonom
Född: 1968
Nationalitet: svensk
Invald: 2018
Övriga uppdrag: 

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 3 214 741 B-aktier

Knut Faremo

Utbildning: Studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge
Född: 1957
Nationalitet: norsk
Invald: 2019
Övriga uppdrag: Ordförande i Migaya Retail Sweden AB, Migaya Nordic Retail Holding AB, Migaya Retail Norway AS, Migaya Consulting AG Switzerland och European Retail Holding Ltd Malta samt styrelseledamot i Sveriges godaste matmarknad AB.

Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare
Aktieinnehav: 0

Revisor
Ernst & Young AB

Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2018 för en period om ett år, dvs fram till slutet av årsstämman 2019.

Rickard Andersson är huvudansvarig revisor.