Årsstämma

Årsstämman 2018 i Pricer AB (publ) ägde rum torsdagen den 26 april 2018 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand i Stockholm.

Samtliga PDF för nedladdning:

Årsstämma 2018

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2017
Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2016

Protokoll Årsstämma 2016
Kallelse 2016
Styrelsens_fullstandiga_forslag_2016
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2015

Protokoll Årsstämma 2015
Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens-fullstandiga-forslag_2015
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2015

Årsstämma 2014

Protokoll Årsstämma 2014
Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2014

Årsstämma 2013

Protokoll Årsstämma 2013
Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

Årsstämma 2012

Protokoll Årsstämma 2012
Fullstandiga-forslag-infor-arsstamman-2012
Bilaga 1 – Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

Årsstämma 2011

Protokoll Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Protokoll Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Protokoll Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Protokoll Årsstämma 2008